Thursday, October 30, 2008

Kursus Pembangunan Laman Web

Kursus ini direkabentuk untuk memberi pendedahan kepada peserta yang ingin menerokai bidang pembangunan laman web khususnya bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran. Kursus ini berbentuk teori dan amali di mana para peserta akan diberi pendedahan kepada konsep teknologi web, pembangunan laman web sehingga kepada proses penerbitan laman web. Setelah menamatkan kursus, peserta diharap akan dapat membangunkan sebuah aplikasi web yang menarik dan mampu memberi impak kepada proses pengajaran dan pembelajaran.

Objektif:
a) Menjelaskan konsep dan pengunaan teknologi multimedia dan internet dalam P&P.
b) Membincangkan prinsip-prinsip rekabentuk laman web yang berkesan.
c) Menguasai prinsip dan teknik dalam membangunkan laman web bagi tujuan P&P.
d) Merekabentuk dan membangunkan laman web bagi tujuan P&P.

Sememangnya, minat terhadap pembangunan laman web semakin mendalam. Walaupun hanya berkursus selama 2 hari, namun sedikit sebanyak dapat membantu diri sendiri mencapai apa yang diharapkan, sebagai bekalan ilmu untuk masa depan.

"when attending a courses, I save my breakfast, lunch and hi-tea budget"

No comments:

Post a Comment